Regulamin rejsów po zatoce Odry w Głogowie

Regulamin rejsów po zatoce Odry w Głogowie

 • Poleć:
 • Poleć
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • MySpace
 • Śledzik

 1. Organizatorem rejsów jest Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak.

 2. W rejsie może brać udział każda osoba pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.

 3. Organizator rejsu jest odpowiedzialny za udostępnienie uczestnikom łodzi wraz z wyposażeniem i sprzętem ratunkowym.

 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników przed, w trakcie, oraz bezpośrednio po spływie.

 5. W rejsie bierze udział przynajmniej jeden przedstawiciel organizatora, który płynie na równych zasadach jak pozostali uczestnicy, z tą różnicą, że jest on odpowiedzialny za sprzęt udostępniony przez organizatora.

 6. Organizator dokłada wszelkich starań, aby osoba będąca jego przedstawicielem w trakcie rejsu posiadała umiejętność ratowania ludzi z wody, znała trasę na której odbywa się rejs i posiadała ogólne doświadczenie z korzystania ze sprzętu wodnego.

 7. Przy zorganizowanych grupach na prośbę uczestników w rejsie nie bierze udział przedstawiciel organizatora, a uczestnicy są odpowiedzialni za powierzony im sprzęt.

 8. Ze względu na posiadane środki ratunkowe w rejsie mogą brać udział osoby cięższe niż 40kg.

 9. W rejsie mogą brać udział osoby lżejsze niż 40kg pod warunkiem posiadania własnej kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej.

 10. Uczestnicy rejsu obowiązani są do noszenia zapiętej kamizelki asekuracyjnej w trakcie trwania całego rejsu.

 11. Przedstawiciel organizatora nie ma obowiązku dopilnowania by uczestnicy mieli założone kamizelki. Ma natomiast obowiązek udzielenia informacji o niebezpieczeństwie związanym z brakiem jej założenia.

 12. W rejsie mogą brać udział osoby niepełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

 13. Osoby niepełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne mogą brać udział w rejsie bez dorosłego opiekuna pod warunkiem pisemnej zgody prawnego opiekuna biorącego na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

 14. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom rejsu w miarę swoich możliwości.

 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

 16. Uczestnicy biorą udział w rejsie na swoją odpowiedzialność.

 17. Uczestnicy rejsu są odpowiedzialni za szkody wyrządzone swoim zachowaniem.

 18. Organizator może odwołać rejs jeśli nie zbierze się więcej niż 4 uczestników, lub gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają jego organizacje.

 19. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rejsu z innych przyczyn losowych.

 20. Uczestnicy rejsu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego i ochrony przyrody.

 21. Każdy uczestnik rejsu powinien posiadać ubrania odpowiednie do warunków atmosferycznych, a w przypadku słonecznej pogody używać kremów ochronnych.