Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakWyjazd zimowy do Rokytnicy

Wyjazd zimowy do Peca pod Śnieżką

Zimowy wyjazd do Jańskich Łaźni

Wyjazd Sylwestrowy do Pragi