Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakSpływy majówkowe 2024

Wyjazd zimowy do Rokytnicy

Wyjazd zimowy do Peca pod Śnieżką

Zimowy wyjazd do Jańskich Łaźni