Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakZimowy wyjazd do Jańskich Łaźni

Wyjazd zimowy do Peca pod Śnieżką

Wyjazd sylwestrowy do Zieleńca

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pradze