Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakWyjazd do Budziszyna i Pillnitz

Jańksie Łaźnie i Pec pod Śnieżką

Spływy Majówkowe

Osobowość roku - 2017