Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakWyjazd na pogranicze Polski i Niemiec

Jarmark Bożonarodzeniowy w Dreźnie

Jarmarki Bożonarodzeniowe w Berlinie