Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakWyjazd narciarski do Jańskich Łaźni

Wyjazd narciarski - zakończenie ferii w Rokytnicy

Śnieżka na ferie - wyjazd do Peca pod Śnieżką

Ferie zimowe w Jańskich Łaźniach