Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakOsobowość roku - 2017

Wyjazd - Ostatni Weekend Ferii

Wyjazd sylwestrowy do Pragi

Wyjazd zimowy do Peca pod Śnieżką