Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakSpreewald - Wenecja w Brandenburgii

Wyjazd do Belińskiego ZOO

Trekking przez Skalne Miasto