Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakSpływy czerwcowe :)

Wyjazd do Rokytnicy nad Jizerou

Wyjazd zimowy do Jańskich Łaźni

Wyjazd zimowy do Peca pod Śnieżką