Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji ZwiedzakWyjazd do Rokytnicy nad Jizerou

Wyjazd zimowy do Jańskich Łaźni

Wyjazd zimowy do Peca pod Śnieżką

Zimowy wyjazd do Jańskich Łaźni