Głogów - działaność Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Zwiedzak



Wyjazd na pogranicze Polski i Niemiec

Jarmark Bożonarodzeniowy w Dreźnie

Jarmarki Bożonarodzeniowe w Berlinie